یکشنبه, 12 دی 1395 - 09:40

حقایقی در مورد تفاوت های جنسیتی کارمندان در محل کار / کارمندان مریخی و ونوسی

مطالعات زیادی در مورد رفتار متفاوت زنان و مردان در محل کار وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که مردان تمایل بیشتری به ریسک و تقاضا برای ارتقا دارند، در حالی که زنان بیشتر دوست دارند عضو تیم باشند، اما همه تفاوت های رفتاری کارمندان بر مبنای ویژگی های بیولوژیکی نیست.

در حقیقت این احتمال قوی است که مردان و زنان بیشتر بر مبنای انتظارات جامعه از نقش خود عمل می کنند. اما اینکه چگونه باید در رفتار خود میان کارمندان زن و مرد تفاوت قائل شد و با توجه به روحیات آنها بر دوش شان وظایف گماشت، موضوع گزارش امروز است که در آن با حقایقی در مورد تفاوت های جنسیتی کارمندان در محل کار آشنا می شوید.

مناظرات ونوس و مریخ

صحبت درباره ویژگی های متفاوت مردان و زنان نخستین بار در کتاب پرفروش مردان مریخی،  زنان ونوسی توسط جان گری کلید خورد و ویژگی های جنسیتی در آن برجسته شد. گری نتیجه گرفت که مردان و زنان دنیا را به شیوه متفاوت خود می بینند و به همین سبب دشواری هایی در ارتباط پیش می آید. با وجود آنکه بسیاری از نتایج این کتاب دفاع می کنند، برخی دیگر نیز ادعاهای موجود در آن را کم ارزش می شمارند.

تحقیقاتی که توسط دکتر ژانت هاید به انجام رسیده نشان داده است که زنان و مردان از نظر روانشناسی بیشتر با هم تشابه دارند تا تفاوت. هاید تحقیقات قبلی، کتاب های پرفروش و مقالات مجله های معروف در مورد تفاوت های جنسیتی را برای رسیدن به این نظر مطالعه کرده بود. او نتیجه گرفت که مردان و زنان تمایل به گیر کردن در الگوهای کلیشه ای دارند اما این موضوع نه به خاطر ویژگی های فیزیکی بر مبنای تفاوت های شان بلکه به این دلیل است که آنها معتقدند درک شان از یک رویداد با یکدیگر فرق دارد.

به عبارت دیگر گزارشی که یک مرد و زن از یک رویداد مشابه نقل می کنند با یکدیگر بسیار متفاوت است. هاید دریافت که آنها اغلب مخالف آنچه انتظار می رود رفتار می کنند. (زنان تهاجمی و مردان منفعل تر بودند) او همچنین خاطرنشان کرد نقشی که مردان و زنان در زندگی و محل کار خود ایفا می کنند به محیط شان بستگی دارد.

مقابله با کلیشه ها در محل کار

تفکرهای کلیشه ای در مورد جنسیت در بسیاری از سازمان ها گریبان مدیران را گرفته است. برای مثال ممکن است یک مدیر به طور نادرست فکر کند کارمند زنی که دارای فرزند است نمی تواند در شغل هایی که نیاز به مسافرت دارد استخدام شود یا کارمندان مادر نمی توانند در شغــل هــایـی چــون فروش تهاجمی عمل کنند.

این قضاوت ها در طول زمان روی هم جمع و سبب شده اثر منفی بر مسیر شغلی آن کارمند زن بگذارد. تحقیقات نشان داده است که هم مردان و هم زنان تمایل به حضور رئیس مرد دارند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ که در میان بیش از هزار نفر از بزرگسالان به انجام رسید نشان داد که 33درصد آنها خواهان رئیس مرد هستند و 20درصد آنها رئیس زن را ترجیح می دهند. همین درک منفی نسبت به مدیریت زنان در کسب وکار سبب ماندگاری این ایده در ذهن می شود که مردان مدیران بهتری هستند.

آگاهی از کلیشه های جنسیتی به منزله برداشتن گامی در جهت درست است. ایجاد استــانـداردهای عملکــردی هدفمندتر می تواند شما را مطمئن کند که افراد صحیح را صرف نظر از جنسیت شان ارتقا دهید. به یاد داشته بــاشیـد کـــه کلیشه هــای جنسیتی و تفکیک می تواند به کل سازمان صدمه بزند. اگر به یک زن بااستعداد فرصتی برای استفاده از استعدادهایش را ندهید، به مزیت رقابتی خود ضربه خواهید زد.

حفظ تعادل میان جنسیت ها

با وجود اینکه بیشتر متخصصان بر سر این موضوع توافق دارند که حفظ تعادل میان جنسیت ها در محل کار ایده آل است، اما تحقیقات نشان می دهد که زنان تمایل به برتری در بعضی زمینه ها دارند و مردان در برخی دیگر. در حالی که فرهنگ کسب وکارهای امروزی بیشتر بر موفقیت کارمندان مرد در محل کار تمرکز دارد، هیچ شواهدی دال بر استخدام بیشتر مردان و در نتیجه بهره وری بیشتر وجود ندارد. طبق تحقیقات موجود، نقاط قوتی در هر دو جنس زن و مرد در محل کار وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

ویژگی های زنان در محل کار

زنان در قالب تیم بهتر عمل می کنند: یک مطالعه در مورد تبعیض جنسیتی توسط گروه تحقیقاتی نیویورک به این نتیجه رسیدکه مدیران زن بیشتر برمبنای حمایتی و تشویقی مدیریت می کنند، در حالی که مدیران مرد در رفتارهایی مانند تفویض اختیار و مسئولیت دادن تبحر دارند. همچنین کالیپر در سال 2005 دریافت که زنان سطح بالایی از دلسوزی و مهارت های تیم سازی را در مدیریت خود اعمال می کنند.

آنها متقاعدکننده هستند: کارمندان زن در مطالعه کالیپر امتیاز بالایی نسبت به مدیران مرد در متقاعد کردن و ابراز وجود دارند. آنها قادر به درک مناسب موقعیت ها و کسب اطلاعات از آن هستند. این تمایل به درک ابعاد مختلف یک موقعیت توانایی متقاعدسازی آنها را افزایش می دهد.

این کارمندان چالش را دوست دارند: مطالعه بین المللی سال 2009 توسط مؤسسه اسنچور نشان داد که 70 درصد کارمندان زن از رئیس خود تقاضای چالش در کار کرده اند، درحالی که این میزان در مردان تقریباً نصف بود. زنان صداقت بیشتری داشته و سختکوش  هستند.

اگر از آنها خواسته شود که مدت زمان بیشتری باید کار کنند، آنها این موضوع را برخلاف کارمندان مـــرد می پــذیرنــد. 54درصد زنان روزانه 9تا11 ساعت کار می کنند، در حالی که در میان مردان تنها 41درصد فشرده کاری دارند. همچنین زنان بیشتر از مردان تمایل به کار در تعطیلات دارند و کمتر خود را به بیماری می زنند!

ویژگی های کارمندان مرد در سازمان

خود را با تکنولوژی انطباق می دهند: طبق مطالعه مؤسسه اسنچور احتمال به کارگیری و انطباق مردان با تکنولوژی بیشتر است و آنها بیشتر از همتایان زن خود تمایل به تکیه بر تکنولوژی در انجام کارهای خود دارند. آنها آنچه را می خواهند می پرسند. مردان خود را در مذاکره قوی تر نشان داده و ممکن است به سبب همین ارتباطات، دستمزد بیشتری نیز دریافت کنند.

نتایج یک تحقیق نشان داده که بیش از نیمی از دانشجویان مرد که جویای کار بودند تقاضای دستمزد بالا کردند، در حالی که تنها 7درصد دانشجویان دختر چنین تقاضایی را مطرح کردند. همچنین تحقیق دیگری نشان داد تنها 45درصد زنان تمایل به ارتقای پست داشتند، اما این عدد در میان مردان 61درصد بود.

اعتماد به نفس بیشتری دارند: مردان تمایل به انتقال اعتماد به نفس بیشتری نسبت به زنان در زمینه های بهره وری دارند. اثر جنسیت بر تعاملات خرید بر مبنای همین تجربیات است. حتی اگر احتمال رسیدن به هدفی کم باشد، مردان به سمت آن رفته و سعی در انجام موفقیت آمیز آن دارند. از طرف دیگر، آنها موارد تشویقی زیادی دریافت می کنند. دلیل این امر آن است که مردان تمایل بیشتری به راهنمایی توسط مدیران ارشد دارند، در حالی که زنان دوست دارند راهنمایی مدیران آنها تنها در سطح کوچک باشد.

تعادل در کیفیت مردانگی و زنانگی

با وجود تفاوت هایی که در این مقاله ذکر شد، ویژگی های شغلی مردان و زنان کاملاً سیاه و سفید نیست. برای مثال نتایج تحقیقی در دانشکده مدیریت استنفورد نشان داد زنانی که ویژگی های مردانه مانند تهاجمی بودن و اعتماد به نفس از خود بروز می دهند، قادر به خود کنترلی یا خود نظارتی هستند و رفتار آنها سبب می شود که 1.5 برابر از دیگران ترفیع و تشویق دریافت کنند.

این نتایج نشان می دهد که تنوع جنسیتی بازی با اعداد نیست بلکه توانایی درک نقاط قوت اشخاص مختلف برای کار کردن در کنار یکدیگر است. هیچ گاه یک تیم نباید دارای تعداد برابری مرد و زن برای حفظ تعادل باشد بلکه درجه ای که در آن کیفیت مردانه و زنانه ارائه شده است باید متعادل باشد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

تفکرهای کلیشه ای در مورد جنسیت در بسیاری از سازمان ها گریبان مدیران را گرفته است. برای مثال ممکن است یک مدیر به طور نادرست فکر کند کارمند زنی که دارای فرزند است نمی تواند در شغل هایی که نیاز به مسافرت دارد استخدام شود یا کارمندان مادر نمی توانند در شغل هایی چون فروش تهاجمی عمل کنند. این قضاوت ها در طول زمان روی هم جمع شده و سبب اثر منفی بر مسیر شغلی آن کارمند زن بگذارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدعضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی