چهارشنبه, 19 مهر 1396 - 15:44

تفاوت بین برنامه بازاریابی و برنامه کسب و کار

تفاوت برنامه بازریابی و برنامه کسب و کار یکی از موضوعاتی است که فهم آن راهگشاست. برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابی هر دو اجزای مهمی برای کسب و کار موفق هستند. اینها نه تنها کمک به موفقیت بلکه کمک می کنند بتوانیم آن را اندازه گیری کنیم، به دلیل اینکه کسب و کار بسته به تقاضای مشتری و بازار است.

به گزارش ibazaryabi ، باید هر دو برنامه بازاریابی و برنامه کسب و کار در طول کسب و کار با هم باشند.

برنامه کسب و کار

برنامه کسب و کار دیدگاهی در مورد کسب و کار فراهم می کند.

این دیدگاه شامل اطلاعات کارکنان، عملیات ها، مکان ها، بازاریابی و دیدگاه های اقتصادی است و اغلب به عنوان یک ابزار اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. به این معنی که آیا ادامه کسب و کار به صرفه است، و می تواند جواب هزینه ها را بدهد.

البته برنامه کسب و کار، بیشتر برای راه اندازی کسب و کارهای جدید شناخته شده هستند و باید در طول حیات کسب و کار از آنها استفاده کرد. آنها به توسعه مزیت رقابتی کمکی نمی کنند.آنها کمک می کنند بفهمیم که کسب و کار در آینده بازار دوام می آورند.

برنامه بازاریابی

برنامه بازرایابی جزییات عملیاتی است که برای رسیدن به اهداف عملیاتی شرکت لازم است.

این برنامه تعیین کننده نقاط قیمتی، بازار هدف و رقابت است.

این برنامه توضیح می دهد چگونه برنامه از طریق تبلیغات مشتری تولید می کند.

این برنامه باید توضیح بدهد شرکت چگونه باید بر مزیت رقابتی رقبا غلبه کند.

برنامه بازاریابی قسمتی مهم در برنامه کسب و کار است و احتیاج به اطلاعات دقیق تحقیقات بازار دارد.

وابستگی متقابل

برنامه بازاریابی و کسب کار با هم متقابلا وابسته اند و باید نسبت به هم سازگار باشند. برنامه کسب و کار تعیین کننده اهداف و عملیات کسب و کار است. در حالی که برنامه بازاریابی نحوه رسیدن به آنها را شرح می دهد.

اگر برنامه کسب و کار تغییر کند، باید برنامه بازریابی نیز متعاقب آن تغییر کند. یک برنامه بازاریابی نباید از اهداف تعیین شده توسط برنامه کسب و کار عدول کند.

به روزرسانی

هر دو برنامه احتیاج به به روزرسانی دارند. برنامه کسب و کار هر سال باید به روزرسانی شود.

برنامهبازاریابی  باید هر سه ماه یک ماه بار به روزرسانی شود.

با مقایسه فعالیت های  باید موفقیت کسب و کار را اندازه گیری کنیم. سپس باید تشخیص بدهیم که آیا  باید به روزرسانی ها در شرایط اقتصادی جدید در چه مواردی رعایت شود.

ملاحظات

نیازی نیست که هر دو برنامه مفصل نوشته شوند، البته باید به اندازه ای باشند که میزان آگاهی کافی را فراهم کنند و اطلاعات را با جزییات به ما بدهند.

اطلاعات باید به خوبی با تحقیق به دست آمده باشند. اطلاعات باید برای تحقیق خود دارای شواهد کافی باشند.

اهداف، عملیات ها و استراتژی های برنامه باید به قابل اندازه گیری و قابل اندازه گیری باشند. برنامه ها باید با تکامل کسب و کار به روزرسانی شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدعضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی