شنبه, 13 آذر 1395 - 16:25

اهم عملکرد و فعالیت های بیمه مرکزی در سالی که گذشت

با تصویب قانون بیمه شخص ثالث و تفکیک وظایف نهادهای ذیربط و پوشش مطمئن بیمه ای در این حوزه حساس و کلیدی و رفع نقایص موجود، صنعت بیمه هوای تازه تری را تجریه کرد.     

پس از برطرف شدن دغدغه های مربوط به نقاط ضعف قانون پیشین بیمه شخص ثالث، صنعت بیمه با شتاب بیشتری روی ریل توسعه به حرکت خود ادامه داد. آنچه در پی می آید گوشه ای ازمهم ترین اقدامات و عملکرد یک سال گذشته بیمه مرکزی است که وظیفه حمایت، هدایت و راهبری کلان صنعت بیمه را بر عهده دارد. 

البته ناگفته نماند که فعالیت های زیربنایی و فرهنگسازانه ای نیز نظیر انتشار کتاب های متنوع بیمه ای در قالب های گوناگون و برای گروه های سنی متفاوت و همچنین ورود مفاهیم بیمه ای به کتب درسی از جمله فعالیت های این نهاد نظارتی است که با کمیت و کیفیت قابل قبولی در حال اجراست.

الف) نظارت

- بررسی الزامات آیین نامه ها بررسی و احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی در بستر سنهاب

- در دسترس قرار گرفتن کلیه اطلاعات شرکت های بیمه، کارگزاران، نمایندگان بیمه و دفاتر ارتباطی و کلیه مقررات و دستورالعمل ها به تفکیک به صورت به روز و آنلاین در بستر سنهاب

- اصلاح ساماندهی و تعیین شبکه فروش با درج 62 هزار کد شبکه فروش و شناسایی 7000 نماینده دو شغله و چند صد نماینده دارای دو یا سه نمایندگی از شرکت های بیمه

- تبادل اطلاعات با کارگزاران و ارزیابان بیمه در سامانه سنهاب به صورت بر خط

- ثبت فرآیند ثبت نام و آزمون متقاضیان نمایندگی در بستر سنهاب

- در دسترس قرار گرفتن اسامی و مشخصات مدیران شرکت های بیمه، تعداد کارکنان آنها و مشخصات شعب و رؤسای شعب آن در بستر سنهاب و نظارت بر استمرار صلاحیت حرفه ای مدیران در سطوح کلیدی و عملیاتی

- سامانه های نظارت بر ذخایر و سرمایه گذاری و نظارت بر عملیات اتکایی شرکت های بیمه به گونه ای که با درج و ارسال اطلاعات از طرف شرکت های بیمه گزارش مغایرت ها و تخلفات آئین نامه های شماره 60و 58 و55 در این سو از سامانه سنهاب استخراج و به شرکت های بیمه اعلام می شود.

- درج اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه و یادداشت های تفصیلی آن برای پنج سال در سامانه سنهاب

- شناسایی کسری ذخایر شرکت های بیمه و احراز سود موهوم شرکت های بیمه

- اجرای آیین نامه توانگری مالی و اطلاع رسانی سطوح توانگری شرکت های بیمه

- طراحی سامانه محاسبه آنلاین توانگری در این سامانه همزمان با صدور مستمر بیمه نامه توسط شرکت های بیمه، توانگری هر شرکت در هرمقطع قابل محاسبه است و مردم و بیمه گذاران می توانند به طور مستمر میزان توانگری هرشرکت را رصد کنند.

- طراحی سامانه رسیدگی به شکایات در بستر سنهاب برای عملیاتی کردن آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران (امروز آمار شکایت بیمه گذاران از هریک از شرکت های بیمه در سایت بیمه مرکزی دردسترس عموم مردم قرار دارد.)

- تبدیل شدن کلیه الزامات آیین نامه های مشخص وتبدیل به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی شده و تعبیه کردن آن در سامانه سنهاب برای احصا و اصلاح مغایرات و تخلفات شرکت های بیمه در امور بیمه گری

- بررسی و کنترل صورت های مالی شرکت های بیمه به منظور اطمینان از کفایت ذخایرفنی و اندوخته ها، رعایت آیین نامه و مقررات سرمایه گذاری، محاسبات سود (زیان) رشته ثالث، تعیین ظرفیت نگهداری ریسک و قبولی بیمه های اتکایی، رعایت نمونه مصوب صورت های مالی و...

- بررسی و کنترل وضعیت توانگری مالی براساس صورت های مالی سال 1394 شرکت های بیمه

- بررسی گزارشات توجیهی افزایش سرمایه شرکت های بیمه.

- تهیه گزارش تجمیعی مقایسه ای سرمایه گذاری ها و دارایی های شركت های بیمه در اجرای آئین نامه شماره 60 سرمایه گذاری

- بررسی تغییر ترکیب و درصد سهامداران و تغییرات اعضای هیات مدیره در انطباق با مواد مربوط در آئین نامه شماره 40 شورای عالی بیمه.

- تهیه گزارشی جامع از وضعیت ذخایر فنی سال 1394شرکت های بیمه و انجام اقدامات لازم در خصوص مغایرات ذخایر فنی

- بررسی میزان کسری ذخیره خسارت معوق رشته ثالث سال 1394 و الزام شرکت های بیمه به اعمال آن در صورت های مالی دوره مربوطه و ارائه آمار فوتی و جرحی مربوط

- بررسی آزاد سازی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی شرکت های مختلف

- برگزاری جلسات با برخی شرکت های بیمه و نمایندگان وزارت بهداشت

- پیگیری برنامه زمانبندی افزایش سرمایه شرکت های بیمه سرزمین اصلی

- تهیه گزارش های مربوط به تحلیل روندپنج ساله ظرفیت های مجاز قبولی و نگهداری شرکت های بیمه.

- بررسی و اظهارنظر در مواردمختلف سرمایه گذاری شرکت ها (4مورد)

- پاسخگویی به استعلام شرکت های بیمه و صدور مجوزهای لازم مرتبط با بیمه های درمان    

- بررسی تعداد 90 قرارداد گروهی بیمه درمان (با بیش از 000/10 بیمه شده) و صدور مجوز صدور قرارداد درمان برای 82 مورد

- بررسی 20 مورد استعلام انجام شده از سوی شرکت های بیمه و موافقت با 9 درخواست

ب) اتکایی

- کاهش 14/17 درصدی حق بیمه اتكایی اجباری سهم بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران در بیمه های زندگی و غیر زندگی در سال 1394

- افزایش 6/43 درصدی خسارت پرداختی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران بابت عملیات اتكایی اجباری و پرداخت 4.061میلیارد ریال به عنوان كارمزد از طرف بیمه مرکزی به شركت های بیمه

 - ضریب خسارت در سال 1394 برابر 88.67 درصد است كه این ضریب در سال 1393 برابر89.61 درصد بوده است. بدین ترتیب ضریب خسارت به میزان 0.94 واحدکاهش داشته است.

- صدور بالغ بر 350 مورد مجوز صدور ریسک های بزرگ در رشته های آتش سوزی، مهندسی، نفت و انرژی

- تهیه پوشش اتکایی ریسک های بزرگ در کشور برای بیش از 300 مورد بیمه نامه پوشش های مختلف اتکایی

- صدور 30 مورد مجوز انتقال ارز بابت پوشش های اتکایی اخذ شده توسط شرکت های بیمه از خارج از کشور

- انجام 82مورد ملاقات با بسیاری از کارگزاران و بیمه گران اتکایی بازار اروپا

-108 مورد ارائه مجوز جهت صدور بیمه نامه مربوط به ریسک های بزرگ

-12مورد مجوز خروج ارز جهت پرداخت حق بیمه های اتکایی

-184 مورد قبولی اختیاری از ریسک های شرکت های بیمه

- قبولی 25 مورد قبولی از ریسک های پیشنهادی

- انعقاد قرارداد مازاد خسارت Inward جهت پوشش قراردادهای قبولی با 50% واگذاری

- تهیه شناسنامه برای ریسک های پیشنهادی قبولی از خارج

 ج) طرح و توسعه:

- تنظیم مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

- تنظیم مکمل آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه

- بازنگری آیین نامه های بیم های مصوب فعلی (چهار مورد) و تصویب آیین نامه های جدید بیمه ای (5مورد)

- تصویب سه آیین نامه (مقررات بیمه ای) جدید

- اصلاح چهار آیین نامه (مقررات بیمه ای)

- رسیدگی به گزارش بیمه مرکزی از تطبیق افزایش سرمایه پنج شرکت بیمه ای با مقررات مبارزه با پولشویی

- رسیدگی به درخواست سه شرکت بیمه ای برای آزادسازی ذخایر فنی و تکمیلی

- تعیین سهم شرکت های بیمه برای تامین منابع موضوع بند «الف» تبصره 10 قانون بودجه سال 1395 كل كشور

- اصلاح آیین نامه «نحوه احراز و لغو صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه»

- اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات شورای عالی بیمه شرکت بیمه دی

- بیمه ملت و دی- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه در اجرای دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی

- موافقت با پیشنهاد تمدید مهلت های مقرر در آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه تا پایان سال 1395و ابلاغ آن به شرکت های بیمه

- اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست شرکت بیمه نوین برای آزادسازی ذخایر فنی و تکمیلی

- تصویب و ابلاغ آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی و مستقیم

- اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه

- اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست شرکت بیمه دی برای آزاد سازی ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی

- اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست شرکت بیمه البرز، پاسارگاد و سرمد برای افزایش سرمایه آنها از محل آورده سهامداران و سایر منابع در اجرای ماده 13 دستورالعمل شناسایی منشا سرمایه شرکت های بیمه

- اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست شرکت بیمه سینا برای آزاد سازی ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی

- تایید و ارسال پیش نویس آیین نامه هیأت وزیران «آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین سقف حق بیمه در بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن» به وزارت امور اقتصادی و دارایی

- تایید و ارسال پیش نویس آیین نامه هیأت وزیران آیین نامه اجرایی و حق بیمه بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

- تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه های جدید بیمه ای (5مورد)

- تهیه گزارش های کارشناسی در خصوص موضوعات مختلف (11مورد)

- تهیه گزارش کارشناسی در خصوص بررسی پیش نویس پیشنهادی آیین نامه موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ماده 30 همان قانون

- تهیه گزارش کارشناسی در خصوص بازنگری مصوبه هیأت وزیران در رابطه با حداقل سرمایه برای تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

- تهیه و ارسال گزارش بررسی نقاط قوت و ضعف حفظ و حذف اتکایی اجباری و نحوه تداوم برنامه کاهش بیمه اتکایی اجباری.

- بررسی پیشنهادهای مختلف از شرکت های بییمه و نهادهای بیمه ای (30مورد)

- بررسی تعداد 25 طرح بیمه ای جدید (16 طرح توسط شرکت های بیمه و 9 طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی)

- صدور مجوز برای 7 طرح بیمه ای جدید (بیمه جامع فعالیت های فضایی – شرکت بیمه کوثر، بیمه تامین تعهدات گمرک در رویه ورود موقت کالا –بیمه البرز، طرح بیمه کمک رسان اتومبیل – شرکت بیمه ملت، بیمه تامین تعهدات گمرک در رویه ورود موقت خودرو – شرکت بیمه دی، بیمه تامین تعهدات گمرک در رویه ورود موقت خودرو – شرکت بیمه البرز، بیمه دندانپزشکی – شرکت بیمه رازی، بیمه تامین تعهدات گمرک در رویه ورود موقت خودرو – شرکت بیمه تعاون)

- بررسی تعداد 23 مورد شرایط عمومی ارسالی شرکت های بیمه و صدور تاییدیه برای 8 مورد از آنها

- بررسی پیش‏نویس اصلاح «شرایط عمومی مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای» موضوع آیین نامه شماره 81 مصوب شورای عالی بیمه.

- تولید سالنامه آماری 94 در بستر سامانه سنهاب و امکان مشاهده آن (با همکاری اداره کل فاوا)

- تهیه گزارش های تحلیلی از آمار سالانه صنعت بیمه برای سال 1394 و انتشار از طریق پورتال سازمان

- تهیه گزارش های آمار ماهانه عملکرد صنعت بیمه (به تفکیک شرکت ها و رشته های بیمه) طی سال های 1395-1394 و انتشار آن از طریق پرتال سازمان

- انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل های آماری به منظور تبیین وضعیت موجود و پیش بینی روند آینده شاخص های آماری صنعت بیمه (شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در سال های 1395-1394، شاخص های عملکرد مرتبط در برنامه پنجم توسعه و برنامه راهبردی سازمان و...)

- بازنگری و به روزرسانی سند اهداف کمی راهبردی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شرایط پساتحریم و تدوین و گردآوری عملکرد های مربوطه

- ارائه عملکرد صنعت بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛

- تدوین و انتشار کتابچه «گزیده مقررات مرتبط با قانون بودجه سال 1395»

- ارائه گزارش واریزی عوارض وزارت بهداشت و درمان، موضوع عملکرد قانون الحاق برخی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395

-همکاری در ارائه گزارش خودارزیابی عملکرد سال 1394 در حوزه شاخص های اختصاصی با توجه به سند اهداف راهبردی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

د) سایر موارد

- انعقاد قرارداد دوجانبه میان دفتر کارت سبز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دفتر بیمه گران اتومبیل کشور آذربایجان

- اعطای مجوز به شرکت سهامی بیمه ایران معین برای فعالیت در عرصه سیستم بین المللی بیمه کارت سبز

- انجام امر طراحی و پیاده سازی وبسایت کارت سفید اکو تا نهایی شدن پروژه وبسایت مذکور

- انعقاد 4 قرارداد مشارکت با شرکت های بیمه ایران معین، حافظ، امید و آسماری

- قبولی بیش از 10 مورد قبولی اختیاری و تهیه صورتحساب های مربوطه به منظور انعقاد قرار داد مشارکت با شرکت های بیمه فعال در مناطق آزاد

- رایزنی و برگزاری جلسات متعدد به منظور نهایی کردن و امضای دو مورد یادداشت تفاهم همکاری های بیمه ای (MOU)  با کشور های آفریقای جنوبی و عمان

- بررسی تحلیلی بازار بیمه و نحوه نظارت نهاد ناظر در برخی از کشور ها همچون ایتالیا و آلمان.

فنی:

- تعدیل نرخ بیمه عمر براساس نرخ تورم

- بررسی و ارائه جدول بومی زندگی براساس آمار مرگ و میر جمعیت کشور و بهره برداری از آن در محاسبات بیمه های زندگی و مستمری

- حداکثر سرمایه فوت بیمه های زندگی پس از مطالعه شرایط اقتصادی کشور

- بررسی تعداد 65 مورد از طرح های بیمه عمر ارسالی توسط شرکت های بیمه

- صدور مجوز طرح های بیمه عمر شرکت های بیمه منوط به اعمال تفکیک حساب ها و سرمایه گذاری ها

حقوقی:

- اظهارنظر حقوقی و پاسخ به استعلامات و مسائل حقوقی واحدهای بیمه مرکزی و شرکت ها و موسسات بیمه وسایر مراجع وسازمانها

- طرح دعاوی لازم در مراجع قضایی و پیگیری آن به منظور استیفای حقوق بیمه مرکزی و دفاع در دعاوی مطروحه علیه بیمه مرکزی

- تنظیم قراردادها و بررسی و اعلام نظر درخصوص قراردادهای ارجاع شده از واحدهای بیمه مرکزی و امور معاملات (مناقصات و مزایدات) سازمان

- مشاركت در تهیه و تنظیم و اصلاحات قوانین و مقررات بیمه ای

- مکاتبه با شرکت های بیمه درخصوص رسیدگی به شکایات مطروحه و ارسال پاسخ به مراجع قضایی

- تنقیح مقررات و ورود مصوبات شورایعالی بیمه درسامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری

توسعه فرهنگ بیمه:

- تهیه، تنظیم و ارسال بیش از 400مطلب خبری به رسانه ها

- برگزاری سه نشست خبری

- هماهنگی انجام مصاحبه های اختصاصی با رسانه ها (بیش از 50مورد)

- راه اندازی کانال رسمی خبری در تلگرام

- بازنگری در شکل و محتوای سایت بیمه مرکزی

- تهیه و انتشار بیش از 20عنوان کتاب

- آموزش مفاهیم بیمه ای به دانش آموزان در مدارس

- گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتاب های درسی (6کتاب درسی)

- درج مفاهیم بیمه ای در مجلات رشد دانش اموزی (هشت سطح در نه شماره)

- انتشار گزارش سالانه لاتین و پیک بیمه

- آموزش اصطلاحات بیمه ای به خبرنگاران در سه سطح مختلف

- هماهنگی برقراری بیش از 200مورد ملاقات سران شرکت های بیمه ای با مسئولان بیمه ای کشور

- برقراری ارتباط منطقی با سازمان صدا و سیما

- تهیه و توزیع انیمیشن های بیمه ای

اقدامات برجسته:

- تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی

- تصویب و ابلاغ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- ایفای تعهدات شرکت بیمه توسعه در قبال بیمه گذاران با همکاری شرکت بیمه ایران

- گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی (شش کتاب)و مجلات رشد

- توسعه سامانه سنهاب در بخش های مختلف (نظارت، پاسخگویی، شبکه فروش و...)

- کاهش حق بیمه اتکایی سهم بیمه مرکزی

- ارائه مجوز جهت صدور بیمه نامه مربوط به ریسک های بزرگ (108مورد)

- بررسی 25طرح و صدور 7طرح جدید بیمه ای

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدعضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی