بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3780 تومان

پنج شنبه, 05 اسفند 1395 - 08:15

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3780 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.780 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.194.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند کاهش قیمت  دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.102 تومان و هر...
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3787 تومان

چهارشنبه, 04 اسفند 1395 - 11:10

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3787 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.787 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.188.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند کاهش قیمت  دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.115 تومان و هر...
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3789 تومان

سه شنبه, 03 اسفند 1395 - 11:00

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3789 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.789 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.192.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند کاهش قیمت  دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.113 تومان و هر...
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3795 تومان

دوشنبه, 02 اسفند 1395 - 11:10

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3795 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.795 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.188.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.113 تومان و هر پوند نیز 4.810...
قیمت دلار 3806 تومان

یکشنبه, 01 اسفند 1395 - 11:00

قیمت دلار 3806 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.806 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.192.800 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.122 تومان و هر پوند نیز 4.813...
قیمت دلار 3811 تومان

شنبه, 30 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3811 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.811 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.197.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.139 تومان و هر پوند نیز 4.824...
قیمت دلار 3817 تومان

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3817 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلارآمریکا را 3.817 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.190.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.122 تومان و هر پوند نیز 4.824...
قیمت دلار 3807 تومان

چهارشنبه, 27 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3807 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.807 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.184.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.125 تومان و هر پوند نیز 4.831...
قیمت دلار 3820 تومان

سه شنبه, 26 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3820 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.820 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.191.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.135 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3827 تومان

دوشنبه, 25 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3827 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.827 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.203.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.155 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3833 تومان

یکشنبه, 24 بهمن 1395 - 10:50

قیمت دلار 3833 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.833 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.199.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.168 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3829 تومان

شنبه, 23 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3829 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.829 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.199.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.186 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3829 تومان

پنج شنبه, 21 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3829 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.829 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.207.200 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.209 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3832 تومان

چهارشنبه, 20 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3832 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.832 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.211.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.238 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3849 تومان

سه شنبه, 19 بهمن 1395 - 10:50

قیمت دلار 3849 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.849 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.203.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.255 تومان و هر پوند نیز 4.868...
قیمت دلار 3867 تومان

دوشنبه, 18 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3867 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.867 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.199.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.258 تومان و هر پوند نیز 4.874...
قیمت دلار 3829 تومان

یکشنبه, 17 بهمن 1395 - 11:20

قیمت دلار 3829 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.829 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.190.500 تومان تعیین کردند که نشاندهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.216 تومان و هر پوند نیز 4.848...
قیمت دلار 3824 تومان

شنبه, 16 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3824 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.824 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.188.600 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.196 تومان و هر پوند نیز 4.863...
قیمت دلار 3824 تومان

پنج شنبه, 14 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3824 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.824 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.190.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمتها است. هر یورو در بازار آزاد 4.208 تومان و هر پوند نیز 4.862...
قیمت دلار 3816 تومان

چهارشنبه, 13 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3816 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را3.816 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را   1.174.600 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.162 تومان و هر...
قیمت دلار 3829 تومان

سه شنبه, 12 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3829 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.829 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.171000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.184 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3852 تومان

دوشنبه, 11 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3852 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.852 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.175.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.202 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3867 تومان

یکشنبه, 10 بهمن 1395 - 10:50

قیمت دلار 3867 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.867تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.174.000تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.207تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3858 تومان

شنبه, 09 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3858 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.858 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.172.400 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمتها است. هر یورو در بازار آزاد 4.211 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3855 تومان

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 - 10:45

قیمت دلار 3855 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.855تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.177.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.227 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3882 تومان

چهارشنبه, 06 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3882 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.882 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.187.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.260 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3850 تومان

سه شنبه, 05 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3850 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.850 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.183.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.254 تومان و هر پوند...
[12 3 4 5  >>  

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >