بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت سکه

پنج شنبه, 26 اسفند 1395 - 10:40

افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.773 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.189.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.127...
دلار 3758 تومان

چهارشنبه, 25 اسفند 1395 - 10:50

دلار 3758 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.758 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.209.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان اندک قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.108 تومان و هر پوند نیز 4.723...
قیمت انواع سکه افزایش یافت

سه شنبه, 24 اسفند 1395 - 11:10

قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.744 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.210.400 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.106...
دلار 3752 تومان

دوشنبه, 23 اسفند 1395 - 11:00

دلار 3752 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.752 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.189.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و نوسان قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.080...
دلار 3756 تومان

یکشنبه, 22 اسفند 1395 - 11:10

دلار 3756 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.756 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.191.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمت دلار و همچنین نوسان قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
دلار 3.749 تومان

شنبه, 21 اسفند 1395 - 11:00

دلار 3.749 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.749 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.194.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.037 تومان و هر پوند نیز 4.705...
تداوم کاهش قیمت دلار

پنج شنبه, 19 اسفند 1395 - 11:00

تداوم کاهش قیمت دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.727 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.190.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ دلار و افزایش نسبی قیمت انواع سکه است. هر یورو در...
کاهش قیمت دلار ادامه دارد

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 - 11:00

کاهش قیمت دلار ادامه دارد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.750 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.199.800 تومان تعیین کردند که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
افزایش قیمت سکه ادامه دارد

سه شنبه, 17 اسفند 1395 - 11:00

افزایش قیمت سکه ادامه دارد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.764 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.202.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ دلار و سایر ارزها و همچنین افزایش قیمت انواع سکه است....
تداوم کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت سکه

دوشنبه, 16 اسفند 1395 - 10:50

تداوم کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.777 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.202.200 تومان تعیین کردند که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
قیمت انواع سکه افزایش یافت

یکشنبه, 15 اسفند 1395 - 11:00

قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.781 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.201.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.073...
قیمت دلار 3784 تومان

شنبه, 14 اسفند 1395 - 11:00

قیمت دلار 3784 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.784 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.198.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.081 تومان و هر پوند نیز 4.814...
قیمت انواع سکه کاهش یافت

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 - 11:30

قیمت انواع سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.776 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.200.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و همچنین کاهش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
قیمت دلار 3781 تومان

سه شنبه, 10 اسفند 1395 - 10:50

قیمت دلار 3781 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.781 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.206.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.084 تومان و هر پوند نیز 4.825...
قیمت سکه افزایش یافت

دوشنبه, 09 اسفند 1395 - 10:50

قیمت سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.780 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.211.900 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ثبات قیمت دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.071...
قیمت دلار 3779 تومان

یکشنبه, 08 اسفند 1395 - 11:00

قیمت دلار 3779 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.779 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.205.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.066...
قیمت دلار 3780 تومان

شنبه, 07 اسفند 1395 - 11:00

قیمت دلار 3780 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.780 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.200.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت سکه و طلا است. هر یورو در بازار آزاد 4.083...
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3780 تومان

پنج شنبه, 05 اسفند 1395 - 08:15

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3780 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.780 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.194.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند کاهش قیمت  دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.102 تومان و هر...
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3787 تومان

چهارشنبه, 04 اسفند 1395 - 11:10

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3787 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.787 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.188.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند کاهش قیمت  دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.115 تومان و هر...
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3789 تومان

سه شنبه, 03 اسفند 1395 - 11:00

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3789 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.789 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.192.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند کاهش قیمت  دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.113 تومان و هر...
روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3795 تومان

دوشنبه, 02 اسفند 1395 - 11:10

روند کاهش قیمت دلار ادامه دارد / قیمت دلار 3795 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.795 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.188.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.113 تومان و هر پوند نیز 4.810...
قیمت دلار 3806 تومان

یکشنبه, 01 اسفند 1395 - 11:00

قیمت دلار 3806 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.806 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.192.800 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.122 تومان و هر پوند نیز 4.813...
قیمت دلار 3811 تومان

شنبه, 30 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3811 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.811 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.197.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.139 تومان و هر پوند نیز 4.824...
قیمت دلار 3817 تومان

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3817 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلارآمریکا را 3.817 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.190.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.122 تومان و هر پوند نیز 4.824...
قیمت دلار 3807 تومان

چهارشنبه, 27 بهمن 1395 - 11:10

قیمت دلار 3807 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.807 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.184.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.125 تومان و هر پوند نیز 4.831...
قیمت دلار 3820 تومان

سه شنبه, 26 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3820 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.820 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.191.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.135 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3827 تومان

دوشنبه, 25 بهمن 1395 - 11:00

قیمت دلار 3827 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.827 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.203.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.155 تومان و هر پوند نیز...
[12 3 4 5  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073288-021

social@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز