بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/27

چهارشنبه, 27 دی 1396 - 13:59

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/27

در بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به معاملات روز گذشته، به ۴۳99 تومان رسید، ضمن اینکه هر یورو ۵525 تومان معامله شد. در جریان معاملات روز چهار شنبه بازار آزاد تهران، قیمت...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/26

سه شنبه, 26 دی 1396 - 13:55

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/26

در بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا با کاهش نسبت به معاملات روز گذشته، به ۴۳99 تومان رسید، ضمن اینکه هر یورو ۵50۰ تومان معامله شد. در جریان معاملات روز سه شنبه بازار آزاد تهران، قیمت...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/25

دوشنبه, 25 دی 1396 - 13:57

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/25

در بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا با کاهش نسبت به معاملات روز گذشته، به ۴۳۸۹ تومان رسید، ضمن اینکه هر یورو ۵۴۲۰ تومان معامله شده و بازار سکه هم بدون تغییر مانده است. در جریان معاملات روز دوشنبه...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/24

یکشنبه, 24 دی 1396 - 18:00

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/24

در بازار آزاد تهران، نرخ دلار از ۴۴۰۰ تومان عبور کرد و ۴۴۰۵ تومان رسید، ضمن اینکه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۷ هزار تومان افزایش مواجه شد. در جریان معاملات روز یکشنبه بازار آزاد تهران،...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/23

شنبه, 23 دی 1396 - 18:33

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/23

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4399 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 16 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/22

جمعه, 22 دی 1396 - 18:21

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/22

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4415 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 15 تومان بود. سکه نیز در بازار...
 قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/21

پنج شنبه, 21 دی 1396 - 10:43

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/21

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4410 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 10 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/20

چهارشنبه, 20 دی 1396 - 18:39

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/20

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4400 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 50 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/19

سه شنبه, 19 دی 1396 - 19:00

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/19

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4350 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 18 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/18

دوشنبه, 18 دی 1396 - 18:40

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/18

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4368 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 10 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/17

یکشنبه, 17 دی 1396 - 18:15

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/17

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4358 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 71 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/16

شنبه, 16 دی 1396 - 18:22

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/16

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4287 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 37 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/15

جمعه, 15 دی 1396 - 18:12

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/15

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4324 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 29 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/14

پنج شنبه, 14 دی 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/14

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4353 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 5 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/13

چهارشنبه, 13 دی 1396 - 17:58

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/13

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4358 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 14 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/12

سه شنبه, 12 دی 1396 - 18:00

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/12

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4344 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 46 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/11

دوشنبه, 11 دی 1396 - 17:23

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/11

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4298 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 52 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/10

یکشنبه, 10 دی 1396 - 18:26

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/10

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4246 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 31 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/9

شنبه, 09 دی 1396 - 18:02

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/9

نرخ ارز در بازار تهران با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار در بازار به 4215 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 12 تومان بود. سکه نیز در بازار...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/7

جمعه, 08 دی 1396 - 18:05

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/7

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4203 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 10 تومان بود. سکه نیز...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/6

چهارشنبه, 06 دی 1396 - 18:41

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/6

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4193 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 14 تومان بود. سکه نیز...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/5

سه شنبه, 05 دی 1396 - 17:53

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/5

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4179 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 6 تومان بود. سکه نیز...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/4

دوشنبه, 04 دی 1396 - 18:23

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/4

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4185 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 4 تومان بود. سکه نیز...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/3

دوشنبه, 04 دی 1396 - 08:45

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/3

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4189 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 1 تومان بود. سکه نیز...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/2

شنبه, 02 دی 1396 - 17:26

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/2

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4190 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 4 تومان بود. سکه نیز...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/1

شنبه, 02 دی 1396 - 00:01

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/10/1

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4194 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 8 تومان بود. سکه نیز...
 قیمت ارز و سکه در بازار

پنج شنبه, 30 آذر 1396 - 09:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4186 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 17 تومان بود. سکه نیز...
[12 3 4 5  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410-021

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز