بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
قیمت دلار 3,617 تومان

چهارشنبه, 05 آبان 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,617 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,617 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,108,400 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,962 تومان و هر پوند نیز 4,451 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 559,000 تومان و هر ربع سکه296,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی186,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار110,888 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,606 تومان

سه شنبه, 04 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,606 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,606 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,101,800 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,946 تومان و هر پوند نیز 4,433 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 556,000 تومان و هر ربع سکه293,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار110,473 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,593 تومان

دوشنبه, 03 آبان 1395 - 10:10

قیمت دلار 3,593 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,593 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,094,800 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,934 تومان و هر پوند نیز 4,426 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 554,000 تومان و هر ربع سکه290,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار110,127 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,591 تومان

یکشنبه, 02 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,591 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,591تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,095,100تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,943 تومان و هر پوند نیز 4,439تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 553,000تومان و هر ربع سکه290,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار109,920تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,592 تومان

شنبه, 01 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار3,592 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,592 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,094,400 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد3,974 تومان و هر پوند نیز4,450 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 553,000 تومان و هر ربع سکه291,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی184,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار110,081 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,589 تومان

پنج شنبه, 29 مهر 1395 - 11:45

قیمت دلار3,589 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,589 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,094,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد3,980 تومان و هر پوند نیز4,458تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 553,000تومان و هر ربع سکه291,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی184,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18عیار110,358تومان قیمت خورد
قیمت دلار3,590 تومان

چهارشنبه, 28 مهر 1395 - 10:40

قیمت دلار3,590 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,590 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,090,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد3,976 تومان و هر پوند نیز 4,456 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 554,000 تومان و هر ربع سکه291,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی184,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 109,966تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,591 تومان

سه شنبه, 27 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,591 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,591 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,086,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,989 تومان و هر پوند نیز 4,443 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 551,000 تومان و هر ربع سکه291,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی181,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار109,620 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,594 تومان

دوشنبه, 26 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,594 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,594 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,183,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,993 تومان و هر پوند نیز 4,461 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 549,000 تومان و هر ربع سکه289,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی182,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار109,505 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,601 تومان

یکشنبه, 25 مهر 1395 - 10:20

قیمت دلار3,601 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,601 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,083,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,003 تومان و هر پوند نیز4,481 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 551,000 تومان و هر ربع سکه291,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی180,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار109,735 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,595 تومان

شنبه, 24 مهر 1395 - 10:20

قیمت دلار3,595 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,595 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,185,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,038 تومان و هر پوند نیز4,520تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 549,000تومان و هر ربع سکه288,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی180,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18عیار110,289تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,580 تومان

دوشنبه, 19 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,580 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,580 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,182,800 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,044 تومان و هر پوند نیز 4,530 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 546,000 تومان و هر ربع سکه287,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی180,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار110,081 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,586 تومان

شنبه, 17 مهر 1395 - 10:20

قیمت دلار3,586 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,586 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,183,300 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,046 تومان و هر پوند نیز 4,621 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 546,000 تومان و هر ربع سکه286,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی180,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار109,689 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,587 تومان

چهارشنبه, 14 مهر 1395 - 22:26

قیمت دلار3,587 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,587 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,090,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,048 تومان و هر پوند نیز 4,632 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 552,000 تومان و هر ربع سکه 290000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 181,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,981 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,586 تومان

چهارشنبه, 14 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,586 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,586 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,112,100 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,032 تومان و هر پوند نیز4,648 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 564,000 تومان و هر ربع سکه293,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,010 تومان قیمت خورد.
قیمت دلا ر3,583 تومان

سه شنبه, 13 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلا ر3,583 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,583 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,116,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,041 تومان و هر پوند نیز 4,663 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 565,000 تومان و هر ربع سکه294,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی186,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,356 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,579 تومان

دوشنبه, 12 مهر 1395 - 10:40

قیمت دلار3,579 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,579 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,115,600 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,040 تومان و هر پوند نیز4,668 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 567,000 تومان و هر ربع سکه295,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,356 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,579 تومان

یکشنبه, 11 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,579 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,579 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,114,100 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,037 تومان و هر پوند نیز 4,675 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 566,000 تومان و هر ربع سکه294,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,379 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,576 تومان

شنبه, 10 مهر 1395 - 10:10

قیمت دلار3,576 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,576 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,115,100 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,031 تومان و هر پوند نیز4,684 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 565,000 تومان و هر ربع سکه294,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,702 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,575 تومان

پنج شنبه, 08 مهر 1395 - 11:30

قیمت دلار3,575 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,575 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,114,900 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,022 تومان و هر پوند نیز4,687 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 567,000 تومان و هر ربع سکه296,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی186,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,748 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,572 تومان

چهارشنبه, 07 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,572 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,572 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,118,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,033 تومان و هر پوند نیز4,677 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 567,000 تومان و هر ربع سکه297,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار114,083 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,569 تومان

سه شنبه, 06 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,569 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,569 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,116,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,020 تومان و هر پوند نیز 4,672 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 566,000 تومان و هر ربع سکه295,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,852 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,570 تومان

دوشنبه, 05 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,570 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,570 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,118,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,008 تومان و هر پوند نیز 4,670 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 568,000 تومان و هر ربع سکه296,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,979 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,568 تومان

یکشنبه, 04 مهر 1395 - 10:40

قیمت دلار3,568 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,568 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,130,400 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,010 تومان و هر پوند نیز 4,675 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 567,000 تومان و هر ربع سکه297,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار114,071 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,566 تومان

شنبه, 03 مهر 1395 - 10:30

قیمت دلار3,566 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,566 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,120,200 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,005 تومان و هر پوند نیز4,687‌تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 568,000تومان و هر ربع سکه298,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی187,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار114,048تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,570 تومان

پنج شنبه, 01 مهر 1395 - 11:45

قیمت دلار3,570 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,570 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,116,200 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد3,996 تومان و هر پوند نیز4,682 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 569,000 تومان و هر ربع سکه298,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,356 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,561 تومان

چهارشنبه, 31 شهریور 1395 - 10:30

قیمت دلار3,561 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,561 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,114,100 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,000 تومان و هر پوند نیز4,695 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 568,000 تومان و هر ربع سکه298,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی188,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,264 تومان قیمت خورد.
[12 3 4 5  >>  

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 600 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >