بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
آرامش بازار سکه در نخستین روز ماه مبارک رمضان

یکشنبه, 07 خرداد 1396 - 10:30

آرامش بازار سکه در نخستین روز ماه مبارک رمضان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.743 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.205.100 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ثبات قیمت دلار و آرامش نسبی در بازار سکه است. هر یورو در بازار آزاد...
افت دسته جمعی قیمت انواع سکه

شنبه, 06 خرداد 1396 - 10:40

افت دسته جمعی قیمت انواع سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.743 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.202.900 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و همچنین افت دسته جمعی قیمت سکه است. هر یورو در بازار...
قیمت دلار و انواع سکه کاهش یافت

پنج شنبه, 04 خرداد 1396 - 10:20

قیمت دلار و انواع سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آ مریکا را 3.748 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.204.100 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و همچنین  افت قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
دلار 22 تومان گران شد

چهارشنبه, 03 خرداد 1396 - 10:20

دلار 22 تومان گران شد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.757 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.209.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده رشد قیمت دلار و همچنین نوسان قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد...
افت قیمت سکه و ارز در نخستین روز خردادماه

سه شنبه, 02 خرداد 1396 - 10:50

افت قیمت سکه و ارز در نخستین روز خردادماه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.735 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.209.600 تومان تعیین کردند که نشان دهنده رشد ناچیز قیمت دلار و همچنین افت قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
کاهش 20 تومانی قیمت دلار

دوشنبه, 01 خرداد 1396 - 10:30

کاهش 20 تومانی قیمت دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.734 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.218.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و همچنین آرامش در بازار سکه است.هر یورو در بازار آزاد...
قیمت دلار کاهش یافت

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396 - 10:30

قیمت دلار کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.754 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.218.750 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و همچنین قیمت سکه طرح جدید است. هر یورو در بازار آزاد...
قیمت دلار کاهش یافت

شنبه, 30 ارديبهشت 1396 - 10:40

قیمت دلار کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.767 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.221.100 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و نوسان قیمت سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.273...
افزایش دسته جمعی قیمت انواع سکه و دلار

پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 - 10:20

افزایش دسته جمعی قیمت انواع سکه و دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.771 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.226.650 تومان تعیین کردند که نشان دهنده رشد قیمت دلار و افزایش دسته جمعی قیمت انواع سکه است.هر یورو در بازار...
رشد اندک قیمت دلار و سایر ارزها

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 - 10:30

رشد اندک قیمت دلار و سایر ارزها

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.755 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.216.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده رشد اندک نرخ دلار و نوسان بازار سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران...
قیمت دلار و سکه کاهش یافت

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 - 10:30

قیمت دلار و سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.754 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.213.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.173 تومان...
کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت سکه

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 - 10:30

کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.756 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.213.600 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت سکه است.هر یورو در بازار آزاد تهران 4.181...
افت و خیز اندک بازار سکه و ارز

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 - 10:40

افت و خیز اندک بازار سکه و ارز

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.758 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.208.200 تومان تعیین کردند که نشان می دهد قیمت انواع سکه و ارز در نخستین روز هفته با افت و خیز اندکی مواجه شد و...
رشد اندک قیمت دلار

شنبه, 23 ارديبهشت 1396 - 10:40

رشد اندک قیمت دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.759 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.208.350 تومان تعیین کردند که نشان دهنده رشد اندک نرخ دلار و افزایش قیمت سکه طرح جدید است.هر یورو در بازار آزاد...
رشد قیمت انواع سکه و دلار

پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 - 11:00

رشد قیمت انواع سکه و دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.757 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.205.450 تومان تعیین کردند که نشان دهنده رشد اندک نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است.  هر یورو در بازار...
قیمت سکه افزایش یافت

چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 - 10:30

قیمت سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.754 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.203.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش اندک نرخ دلار و افزایش قیمت سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران...
قیمت انواع سکه افزایش یافت

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 - 10:30

قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.758 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.204.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش اندک نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد...
افت دسته جمعی قیمت سکه

دوشنبه, 18 ارديبهشت 1396 - 10:40

افت دسته جمعی قیمت سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.760 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.194.950 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و افت قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران...
قیمت دلار و انواع سکه کاهش یافت

یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 - 10:30

قیمت دلار و انواع سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.768 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.198.750 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.183 تومان...
قیمت دلار اندکی افزایش یافت

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 - 10:40

قیمت دلار اندکی افزایش یافت

روز پنجشنبه بازار ارز با تحول خاصی روبه رو نبود. متوسط قیمت دلار اندکی افزایش یافت و به 3770تومان رسید. این قیمت نسبت به روز چهارشنبه 7 تومان افزایش را نشان داد. قیمت سایر ارزها از ثبات نسبی برخوردار...
قیمت دلار و انواع سکه افزایش یافت

پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1396 - 10:50

قیمت دلار و انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.763 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.211.600 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمت دلار و همچنین قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد...
قیمت سکه و دلار کاهش یافت

چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 - 11:00

قیمت سکه و دلار کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.762 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.211.200 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و همچنین کاهش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
افت قیمت دلار و سکه

سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 - 10:20

افت قیمت دلار و سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.768 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.216.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.159 تومان و...
قیمت دلار و سکه افزایش یافت

دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396 - 10:20

قیمت دلار و سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.778 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.220.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش نرخ دلار و قیمت سکه طرح جدید است. هر یورو در بازار آزاد 4.177...
افزایش قیمت دلار

یکشنبه, 10 ارديبهشت 1396 - 10:30

افزایش قیمت دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.769 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.217.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمت دلار و نرخ طلا است. هر یورو در بازار آزاد 4.161 تومان و هر...
قیمت نیم سکه کاهش یافت

شنبه, 09 ارديبهشت 1396 - 11:00

قیمت نیم سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.762 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.220.400 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش اندک نرخ دلار و همچنین کاهش قیمت نیم سکه است. هر یورو در بازار...
قیمت دلار افزایش یافت

پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 - 11:00

قیمت دلار افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.761 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.220.250 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.165 تومان...
[12 3 4 5  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308-021

social@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز