بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
قیمت انواع سکه افزایش یافت

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 - 11:00

قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.752 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.224.800 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش نرخ دلار و همچنین قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.092...
قیمت سکه طرح جدید افزایش یافت

یکشنبه, 03 ارديبهشت 1396 - 10:30

قیمت سکه طرح جدید افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.749 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.220.400 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش اندک نرخ دلار و همچنین قیمت سکه طرح جدید است. هر یورو در بازار...
قیمت دلار و سکه کاهش یافت

شنبه, 02 ارديبهشت 1396 - 11:00

قیمت دلار و سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.748 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.217.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و همچنین کاهش قیمت طلا و انواع سکه است. هر یورو در بازار...
قیمت انواع سکه کاهش یافت

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 - 11:10

قیمت انواع سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.751 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.216.900 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش اندک نرخ دلار و همچنین کاهش قیمت طلا و انواع سکه است. هر یورو...
قیمت دلار و سکه کاهش یافت

چهارشنبه, 30 فروردين 1396 - 11:00

قیمت دلار و سکه کاهش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.750 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.221.800 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و همچنین قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.054...
قیمت نیم  سکه از مرز 700 هزار تومان گذشت

سه شنبه, 29 فروردين 1396 - 11:00

قیمت نیم سکه از مرز 700 هزار تومان گذشت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آ مریکا را 3.756 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.223.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش اندک نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد...
افزایش قیمت سکه طرح جدید

دوشنبه, 28 فروردين 1396 - 11:00

افزایش قیمت سکه طرح جدید

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلارآمریکا را 3.758 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.215.600 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش اندک نرخ دلار و افزایش قیمت سکه طرح جدید است. هر یورو در بازار...
قیمت طلا و سکه افزایش یافت

یکشنبه, 27 فروردين 1396 - 11:00

قیمت طلا و سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.760 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.214.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش نرخ طلا و سکه در پی افزایش قیمت جهانی طلا است. هر یورو در بازار...
کاهش اندک قیمت دلار

شنبه, 26 فروردين 1396 - 10:30

کاهش اندک قیمت دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.759 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.207.350 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و نوسان قیمت سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.070 تومان و...
قیمت انواع سکه افزایش یافت

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 - 11:00

قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.760 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.206.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.066...
دلار همچنان در کانال 37 هزار ریالی

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 - 10:30

دلار همچنان در کانال 37 هزار ریالی

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.763 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.200.250 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ثبات قیمت دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.061 تومان و هر پوند نیز 4.685...
رشد اندک نرخ دلار و قیمت سکه

دوشنبه, 21 فروردين 1396 - 11:00

رشد اندک نرخ دلار و قیمت سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.763 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.204.250 تومان تعیین کردند که نشان دهنده رشد اندک نرخ دلار و همچنین قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد...
دلار در کانال 37 هزار ریالی

یکشنبه, 20 فروردين 1396 - 11:00

دلار در کانال 37 هزار ریالی

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.763 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.200.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش اندک نرخ دلار و همچنین کاهش قیمت سکه طرح جدید است. هر یورو در...
کاهش نرخ دلار و قیمت انواع سکه

شنبه, 19 فروردين 1396 - 11:00

کاهش نرخ دلار و قیمت انواع سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.761 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.209.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار و همچنین قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.075...
افزایش نرخ دلار و قیمت انواع سکه

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 - 11:00

افزایش نرخ دلار و قیمت انواع سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.765 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.209.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش نرخ دلار و همچنین قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.080...
دلار در کانال 37 هزار ریالی

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 - 10:50

دلار در کانال 37 هزار ریالی

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.757 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.207.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار است. هر یورو در بازار آزاد 4.093 تومان و هر پوند نیز 4.743...
دلار 3766 تومان

سه شنبه, 15 فروردين 1396 - 11:00

دلار 3766 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلارآمریکا را 3.766 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.200.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش نرخ دلار و کاهش نسبی قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد...
کاهش نرخ دلار و سکه

دوشنبه, 14 فروردين 1396 - 10:50

کاهش نرخ دلار و سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلارآمریکا را 3.743 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.203.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش نرخ دلار وانواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.128 تومان و هر پوند...
افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت سکه

پنج شنبه, 26 اسفند 1395 - 10:40

افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت سکه

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.773 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.189.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش نرخ دلار و کاهش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.127...
دلار 3758 تومان

چهارشنبه, 25 اسفند 1395 - 10:50

دلار 3758 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.758 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.209.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان اندک قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.108 تومان و هر پوند نیز 4.723...
قیمت انواع سکه افزایش یافت

سه شنبه, 24 اسفند 1395 - 11:10

قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.744 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.210.400 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.106...
دلار 3752 تومان

دوشنبه, 23 اسفند 1395 - 11:00

دلار 3752 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.752 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.189.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دلار و نوسان قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار آزاد 4.080...
دلار 3756 تومان

یکشنبه, 22 اسفند 1395 - 11:10

دلار 3756 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.756 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.191.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمت دلار و همچنین نوسان قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
دلار 3.749 تومان

شنبه, 21 اسفند 1395 - 11:00

دلار 3.749 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.749 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.194.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمت ها است. هر یورو در بازار آزاد 4.037 تومان و هر پوند نیز 4.705...
تداوم کاهش قیمت دلار

پنج شنبه, 19 اسفند 1395 - 11:00

تداوم کاهش قیمت دلار

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.727 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.190.500 تومان تعیین کردند که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ دلار و افزایش نسبی قیمت انواع سکه است. هر یورو در...
کاهش قیمت دلار ادامه دارد

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 - 11:00

کاهش قیمت دلار ادامه دارد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار امریکا را 3.750 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.199.800 تومان تعیین کردند که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت انواع سکه است. هر یورو در بازار...
افزایش قیمت سکه ادامه دارد

سه شنبه, 17 اسفند 1395 - 11:00

افزایش قیمت سکه ادامه دارد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.764 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.202.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده تداوم کاهش نرخ دلار و سایر ارزها و همچنین افزایش قیمت انواع سکه است....
[12 3 4 5  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073288-021

social@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز