بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
قیمت دلار 3922 تومان

دوشنبه, 27 دی 1395 - 11:00

قیمت دلار 3922 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.922 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.176.200 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.299 تومان و هر پوند نیز 4.870...
قیمت دلار 3967 تومان

یکشنبه, 26 دی 1395 - 10:50

قیمت دلار 3967 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.967 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.191.700 تومان تعیین کردند که نشان دهنده نوسان قیمتهاست.  هر یورو در بازار آزاد 4.320 تومان و هر پوند نیز 4.883...
قیمت دلار 3980 تومان

شنبه, 25 دی 1395 - 11:00

قیمت دلار 3980 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.980 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.200.300 تومان تعیین کردند که نشان دهنده افزایش قیمتهاست.  هر یورو در بازار آزاد 4.326 تومان و هر پوند نیز 4.901...
قیمت دلار 3964 تومان

پنج شنبه, 23 دی 1395 - 11:45

قیمت دلار 3964 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.964 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.193.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.313 تومان و هر پوند...
قیمت دلار 3950 تومان

دوشنبه, 20 دی 1395 - 11:00

قیمت دلار 3950 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.950 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.182.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.273 تومان و هر پوند...
قیمت دلار 3950 تومان

یکشنبه, 19 دی 1395 - 11:00

قیمت دلار 3950 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.950تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.178.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.268 تومان و هر پوند...
قیمت دلار 3936 تومان

شنبه, 18 دی 1395 - 10:50

قیمت دلار 3936 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.936 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.174.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.260 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3917 تومان

پنج شنبه, 16 دی 1395 - 11:15

قیمت دلار 3917 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.917 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.151.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.229 تومان و هر پوند نیز...
قیمت دلار 3962 تومان

چهارشنبه, 15 دی 1395 - 10:50

قیمت دلار 3962 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.962 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.162.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.266 تومان و هر پوند...
قیمت دلار 3,909 تومان

سه شنبه, 14 دی 1395 - 10:50

قیمت دلار 3,909 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.909 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.158.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه نوسان قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.210 تومان و هر پوند...
قیمت دلار / روند کاهشی قیمت طلا و ارز همچنان ادامه دارد

دوشنبه, 13 دی 1395 - 10:50

قیمت دلار / روند کاهشی قیمت طلا و ارز همچنان ادامه دارد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را  3.861تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.133.200 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند نزولی قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4.158 تومان و هر...
قیمت دلار / روند کاهشی قیمت طلا و ارز ادامه دارد

یکشنبه, 12 دی 1395 - 10:50

قیمت دلار / روند کاهشی قیمت طلا و ارز ادامه دارد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3.988 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.155.200 تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه روند نزولی قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4,248 تومان و هر پوند...
قیمت دلار / بازار طلا و ارز کاهشی شد

شنبه, 11 دی 1395 - 10:50

قیمت دلار / بازار طلا و ارز کاهشی شد

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 4,040تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,168,200 تومان تعیین کردند که نشان دهنده روند نزولی قیمت هاست. هر یورو در بازار آزاد 4290 تومان و هر پوند نیز 4935...
قیمت دلار 4,082 تومان

پنج شنبه, 09 دی 1395 - 11:00

قیمت دلار 4,082 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 4,082تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,217,400تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,326 تومان و هر پوند نیز 4,998 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 631,000تومان و هر ربع سکه 339000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 210,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 115,086تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 4,130 تومان

چهارشنبه, 08 دی 1395 - 10:40

قیمت دلار 4,130 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 4,130 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,216,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,363 تومان و هر پوند نیز 5,005 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 630,000 تومان و هر ربع سکه 338000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 208,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 116,470 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 4,131 تومان

سه شنبه, 07 دی 1395 - 10:30

قیمت دلار 4,131 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 4,131 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,150,000 تومان تعیین کردند.  هر یورو در بازار آزاد 4,355 تومان و هر پوند نیز 4,983 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم...
قیمت دلار 4,084 تومان

دوشنبه, 06 دی 1395 - 10:30

قیمت دلار 4,084 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 4,084تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,165,200تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,303تومان و هر پوند نیز 4,981تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 610,000تومان و هر ربع سکه 326000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 202,000تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 113,794تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 4,007 تومان

یکشنبه, 05 دی 1395 - 10:40

قیمت دلار 4,007 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 4,007تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,153,600تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,273 تومان و هر پوند نیز 4,913تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 605,000تومان و هر ربع سکه 322000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 200,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 113,241 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,997 تومان

شنبه, 04 دی 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,997 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,997تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,147,700 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,271 تومان و هر پوند نیز 4,941تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 603,000تومان و هر ربع سکه 320,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 197,000تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,780تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,990 تومان

پنج شنبه, 02 دی 1395 - 10:45

قیمت دلار 3,990 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,990 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,142,700 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,258 تومان و هر پوند نیز 4,945تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 601,000تومان و هر ربع سکه 319,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 197,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,710تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,965 تومان

چهارشنبه, 01 دی 1395 - 10:20

قیمت دلار 3,965 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,965 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,140,700 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,258 تومان و هر پوند نیز 4,918 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 598,000 تومان و هر ربع سکه 318,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 197,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,503 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,931 تومان

سه شنبه, 30 آذر 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,931 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,931 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,138,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,266 تومان و هر پوند نیز 4,913 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 598,000 تومان و هر ربع سکه 318،000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 198,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,434 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,934 تومان

دوشنبه, 29 آذر 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,934 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,934 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,136,500تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,274 تومان و هر پوند نیز 4,925تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 598,000تومان و هر ربع سکه 319.000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 198,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,411تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,949 تومان

یکشنبه, 28 آذر 1395 - 10:20

قیمت دلار 3,949 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,949تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,139,300 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,305 تومان و هر پوند نیز 4,933 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 599,000 تومان و هر ربع سکه 320.000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 198,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,411تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,926 تومان

پنج شنبه, 25 آذر 1395 - 10:45

قیمت دلار 3,926 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,926 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,144,400 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,303 تومان و هر پوند نیز 4,960 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 600,000 تومان و هر ربع سکه 318.000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 197,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 113,356 تومان قیمت خورد.
دلار 3,910 تومان

چهارشنبه, 24 آذر 1395 - 11:40

دلار 3,910 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,910 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,141,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,266 تومان و هر پوند نیز 4,945 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 596,000 تومان و هر ربع سکه 315,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 194,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,941 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,892 تومان

سه شنبه, 23 آذر 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,892 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,892 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,136,200 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,245 تومان و هر پوند نیز 4,906 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 593,000 تومان و هر ربع سکه 311,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 193,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,388 تومان قیمت خورد.
[12 3 4 5  >>  

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 650 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >