کلی دلانی

کلی دلانی

کاش به درستی درک می کردم «جریان مالی» چیست و چقدر مهم است; دیگر اینکه خیلی مهم تر از آن استخدام آدم های درست است.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >