کریستوفر اکاندا

 

کریستوفر اکاندا

حتما یک استراتژی خروج و یک برنامه جدی قبل از بازکردن در شرکت تان داشته باشید. من به عنوان کارآفرین شجاعت و اراده قوی داشتم تا دلم را به دریا بزنم و شرکت خودم را دایر کنم اما نمی دانستم باید شرکتم را حول استراتژی خروج بنا کنم. برای مثال: قابل فروش باشد، قابل انتقال باشد و بدون نیاز من نیز بتواند به کار خود دامه دهد.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >