پاملا پیکاک

پاملا پیکاک

شما نمی توانید دکمه توقف را در ندگیتان فشار دهید تا منتظر جرات تان باشید که از راه برسد. من برای از دست دادن تمام رویدادهای خانوادگی، جمع دوستانه، مسافرت ها و... که از دست دادم تا کسب و کارم را راه اندازی کنم، حسرت زیادی می خورم.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >