ملیسا استیون

ملیسا استیون

چیزی که نمی دانستم اهمیت و ارزش شبکه سازی بود. شما نمی دانید کار از کجاها خواهد آمد; داشتن دوستان و آشنایان از میان سیاست مداران، کاسبان و طبقه های مختلف اجتماعی فرصت های زیادی برای شما به وجود خواهد آورد.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >