مایکل گروشیم

مایکل گروشیم

تمام کتاب های راهنمای شروع کسب و کار و بازاریابی در دنیا فقط به شما اصول شروع کسب و کار را یاد می دهند. هیچ کدام حقیقت سرد و سخت شروع کسب و کار را یاد نمی دهند.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >