مایکل میلکان

 

 

مایکل میلکان

تجربه من طی سالیان مشخص کرده است اکثر مردم که به ثروت عظیمی دست پیدا کرده اند، ثروت را به عنوان هدف اصلی شان تعیین نکرده بودند. ثروت چیزی بیش از محصول فرعی نیست.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >