سامر بلسا

سامر بلسا

شروع یک کسب و کار مانند این است که دارید ازدواج می کنید. شما فکر می کنید که می دانید جریان از چه قرار است و می دانید که با این کارتان از میانگین مردم بالاتر هستید، اما وقتی که می خواهید واقعا اقدام کنید... مطمئن نیستید.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >