دارن ماگارو

دارن ماگارو

من مجبور بودم اصول کسب و کار را بدانم و اینکه چگونه آنها را کاربردی کنم تا از فرصت های کوچک استفاده کنم و آنها را به تغییراتی بزرگ در زندگی تبدیل کنم.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >