جیم کرامر

جیم کرامر

تا زمانی که از بازی سرمایه گذاری لذت می برید و تکالیف تان را انجام می دهید، در بازی هستید. به همین خاطر است که من نمایش را این چنین سرگرم کننده می کنم. چون اگر علاقه ای نداشته باشید، یا فرصت را از دست می دهید یا پول تان را.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >