جیم جانوسیک

جیم جانوسیک

آرزو می کردم رهبرهای کاری زیادی در حوزه کاری ام جست و جو می کردم. کمی برای من دیر شد تا این درس بزرگ را بفهمم که چقدر ارزشمند است پندهایی که افراد کهنه کار در حوزه کاریم می توانند به من بدهند.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >