تی. بون پیکنز

 

 

تی. بون پیکنز

هرچقدر پیرتر می شوم، راهی را که می خواهم بروم، واضح تر می شود. اگر میخواهید به شکار فیل بروید، دنبال خرگوش ندوید.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >