تام راید

 

تام راید

ای کاش می دانستم چه تعداد کارآفرین واقعی در دنیا هستند. هروقت احساس کردم با کسی دارای احساس مشترک هستم و خواستم وارد شراکت شوم و بر او برای پشتیبانی تکیه کنم، کاشف به عمل آمد فقط دنبال پول است. یک همکار مورد اعتماد و دارای احساسات مشترک «قبل» از شروع کسب و کارتان پیدا کنید.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >