برت اوِن

برت اوِن

کاش می دانستم مهم ترین رکن در کسب و کار، تولید محصولی است که یکی آن را بخرد. بله! واقعا برای موسسان شرکت برای نخستین بار بسیار آسان است که غرق در عظمت این دیدگاه شوند اما در واقعیت فقط قضیه بر سر محصول واقعی است و مشتری که به شما پول واقعی بدهد.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >