اسکات فاینات

 

اسکات فاینات

آرزو می کردم می دانستم چقدر همه چیز می تواند غیر قابل پیش بینی باشد.قبل از شروع کسب و کارم مطالعات زیادی داشتم و اتفاق های غیر منتظره را در حد امکان پیش بینی کردم اما هیچ وقت پیش بینی نکردم با چه شدتی اتفاق خواهند افتاد ! شما واقعا نیاز دارید تمرین کنید که چگونه هر روز با وقایعی پیش بینی نشده رو در رو شوید.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >