اسکات دی. ماشودا

 

اسکات دی. ماشودا

بزرگ ترین چیزی که آرزو می کردم از قبل می دانستم این بود که بازاریابی با فروش فرق می کند. همه همیشه بازاریابی و فروش را با هم استفاده می کنند گویی یک چیز است اما این طور نیست و دو مقوله جداگانه هستند.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >