ادی لمپارد

ادی لمپارد

ایده پیش بینی اوضاع معمول کلید سرمایه گذاری و تجارت است. شما نمی توانید منتظر یک فرصت باشید تا رویت شوید. باید فکر کنید اینجا همان جایی است که افراد و شرکت های دیگر در چنین شرایطی انجام دادند. حالا، در این شرایط جدید، این مدیریت چگونه رفتار خواهد کرد؟

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >