ادی سالامون

 

ادی سالامون

از نظر مالی، من یاد گرفتم شما باید برند شرکت تان را ثبت کنید و یک حسابدار خوب داشته باشید در محاسبات مالیات های کسب و کارهای کوچک. من فهمیدم که موفقیت آسان تر می شود اگر از آدم هایی که بهتر از شما هستند در کارها یاد بگیرید تا اینکه خودتان به تنهایی راه را بروید.

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >