Items tagged with پارسا امیری

دلنوشته های یک کارآفرین (25) / روزنامه و اینترنت ممنوع

یکشنبه, 02 مهر 1396 - 15:51

دلنوشته های یک کارآفرین (25) / روزنامه و اینترنت ممنوع

در شماره های قبل به انواع کسب و کار اشاره کردیم و گفتیم برای موفقیت در کسب و کار های مختلف چه نکاتی را باید رعایت کنی. از اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی نوشتیم و گفتیم چه باید بکنی تا یه...
دلنوشته های یک کارآفرین (24) / آفت های زمانی

شنبه, 01 مهر 1396 - 13:48

دلنوشته های یک کارآفرین (24) / آفت های زمانی

در کسب و کار هر آدمی آفت هایی وجود داره که زمان را از بین می بره و کاسب را با بحران روبه رو می کنه الف: تلفن و موبایل اگه به یک کار و کاسبی موفق فکر می کنی مدت زمان استفاده از گوشی موبایل را به حداقل...
دلنوشته های یک کارآفرین (23) / ساعت های مچی خوشگل من

جمعه, 31 شهریور 1396 - 16:28

دلنوشته های یک کارآفرین (23) / ساعت های مچی خوشگل من

در شماره های قبل به انواع کسب و کار اشاره کردیم و گفتیم برای موفقیت در کسب و کار های مختلف چه نکاتی را باید رعایت کنی. از اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی نوشتیم و گفتیم چه باید بکنی تا یه...
دلنوشته های یک کارآفرین(22) / داستان علی واکسیما

چهارشنبه, 29 شهریور 1396 - 13:28

دلنوشته های یک کارآفرین(22) / داستان علی واکسیما

در شماره های قبل راجع به راه اندازی انواع کسب و کار و اهمیت بازاریابی براتون گفتم. از ضرورت خلاقیت و نوآوری در کسب و کار نوشتم و در ادامه با مثال هایی نقش خلاقیت را بیشتر توضیح دادم. گفتم که فکر نکنین...
دلنوشته های یک کارآفرین(21) / راه تازه، طرح نو

سه شنبه, 28 شهریور 1396 - 14:58

دلنوشته های یک کارآفرین(21) / راه تازه، طرح نو

در شماره های قبل راجع به راه اندازی انواع کسب و کار و اهمیت بازاریابی براتون گفتم. از ضرورت خلاقیت و نوآوری در کسب و کار نوشتم و در ادامه با مثال هایی نقش خلاقیت را بیشتر توضیح خواهم داد. خلاقیت حتی...
دلنوشته های یک کارآفرین (20) / تو متفاوت باش

دوشنبه, 27 شهریور 1396 - 13:46

دلنوشته های یک کارآفرین (20) / تو متفاوت باش

در شماره های قبل راجع به راه اندازی انواع کسب و کار و اهمیت بازاریابی براتون گفتم. از ضرورت خلاقیت و نوآوری در کسب و کار نوشتم و در ادامه با مثال هایی نقش خلاقیت را بیشتر توضیح خواهم داد. یکی از...
دلنوشته های یک کارآفرین  (19) / خلاقیت از عشق به کار میاد

یکشنبه, 26 شهریور 1396 - 13:47

دلنوشته های یک کارآفرین (19) / خلاقیت از عشق به کار میاد

در شماره های قبل راجع به راه اندازی انواع کسب و کار و اهمیت بازاریابی براتون گفتم. از ضرورت خلاقیت و نوآوری در کسب و کار نوشتم و در ادامه با مثال هایی نقش خلاقیت را بیشتر توضیح خواهم داد. داستان...
دلنوشته های یک کارآفرین  (18) / تو هم باید فیل هوا کنی

شنبه, 25 شهریور 1396 - 15:02

دلنوشته های یک کارآفرین (18) / تو هم باید فیل هوا کنی

در شماره های قبل درباره راه اندازی انواع کسب و کار و اهمیت بازاریابی برای تان گفتم. در ادامه می خواهم به ضرورت خلاقیت و نوآوری در کسب و کار بپردازم. نوآوری تو رو متفاوت می کنه و وقتی متفاوت شدی بهتر...
دلنوشته های یک کارآفرین(17) / هیچ وقت بازاریابی را فراموش نکن

جمعه, 24 شهریور 1396 - 16:43

دلنوشته های یک کارآفرین(17) / هیچ وقت بازاریابی را فراموش نکن

در شماره های قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی براتون گفتم و به روش های بازاریابی اشاره کردم و درباره نکات مهم برای موفقیت در بازاریابی توضیحاتی دادم. در این قسمت می خواهم با چند جمله...
دلنوشته (16) / در نمایشگاه شرکت کن

چهارشنبه, 22 شهریور 1396 - 15:55

دلنوشته (16) / در نمایشگاه شرکت کن

در شماره های قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی براتون گفتم و به روش های بازاریابی اشاره کردم و درباره نکات مهم برای موفقیت در بازاریابی توضیحاتی دادم. در این قسمت می خواهم به سایر نکات...
دلنوشته های یک کارآفرین (14) / بازار را بشناس

دوشنبه, 20 شهریور 1396 - 15:51

دلنوشته های یک کارآفرین (14) / بازار را بشناس

در شماره های قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی براتون گفتم و به روش های بازاریابی اشاره کردم و درباره مهم ترین نکات برای موفقیت در بازاریابی توضیحاتی دادم. در این قسمت می خواهم بگم تو...
دلنوشته های یک کارآفرین (13) / تو چه کار فوق العاده ای می کنی؟

یکشنبه, 19 شهریور 1396 - 14:49

دلنوشته های یک کارآفرین (13) / تو چه کار فوق العاده ای می کنی؟

در سه شماره قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی براتون گفتم و به روش های بازاریابی اشاره کردم و درباره نخستین نکته برای موفقیت در بازاریابی توضیحاتی دادم. در این قسمت می خواهم به سایر...
دلنوشته های یک کارآفرین (12) / روش های بازاریابی

شنبه, 18 شهریور 1396 - 17:32

دلنوشته های یک کارآفرین (12) / روش های بازاریابی

در دو شماره قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی براتون گفتم و تو این قسمت می خوام به بازاریابی با توجه به نوع کسب و کار بپردازم. به طور کلی دو نوع کسب وکار وجود داره. کسب و کارهایی که...
دلنوشته های یک کارآفرین (11) / اهمیت «برنامه بازاریابی»

پنج شنبه, 16 شهریور 1396 - 08:20

دلنوشته های یک کارآفرین (11) / اهمیت «برنامه بازاریابی»

در شماره قبل درباره اهمیت بازاریابی براتون گفتم و این شماره می خواهم به اهمیت برنامه بازاریابی و مشتریان هدف اشاره کنم. متاسفانه در ایران خیلی ها فکر می کنن بازاریابی یعنی هدر دادن پول، اما این...
دلنوشته های یک کارآفرین (10) / اندر حکایت اهمیت بازاریابی

سه شنبه, 14 شهریور 1396 - 15:54

دلنوشته های یک کارآفرین (10) / اندر حکایت اهمیت بازاریابی

در شماره های قبل به محورهایی که باید در راه اندازی یک کار تولیدی، خدماتی و تجاری توجه شود اشاره کردیم. در این شماره می خواهم به اهمیت بازاریابی و نقش آن در موفقیت یک کسب و کار اشاره کنم. اهمیت...
دلنوشته های یک کارآفرین (9) / بعضی از آدما ذاتا تاجرن

سه شنبه, 14 شهریور 1396 - 10:24

دلنوشته های یک کارآفرین (9) / بعضی از آدما ذاتا تاجرن

در شماره های قبل به محورهایی که باید در راه اندازی یک کار تولیدی و خدماتی توجه شود اشاره کردیم. در این شماره می خواهم به نکاتی مهم درباره موفقیت در راه اندازی کار تجاری اشاره کنم. کار تجاری دسته سوم...
دلنوشته های یک کارآفرین (8) / مردم از شما اعتماد می خرن

یکشنبه, 12 شهریور 1396 - 15:09

دلنوشته های یک کارآفرین (8) / مردم از شما اعتماد می خرن

در شماره های قبل به محورهایی که باید در راه اندازی یک کار تولیدی توجه شود اشاره کردیم و مقدماتی هم در بابت کار خدماتی گفتیم. در این شماره می خواهم به آخرین موضوع مهم دیگر درباره موفقیت در راه اندازی...
دلنوشته های یک کارآفرین (7) / ارتباط بهتر، موفقیت بیشتر

شنبه, 11 شهریور 1396 - 14:57

دلنوشته های یک کارآفرین (7) / ارتباط بهتر، موفقیت بیشتر

در شماره های قبل به محورهایی که باید در راه اندازی یک کار تولیدی توجه شود اشاره کردیم و مقدماتی هم در بابت کار خدماتی گفتیم. در این شماره می خواهم به دو موضوع مهم دیگر درباره موفقیت در راه اندازی کار...
دلنوشته های یک کارآفرین (6) / اخلاق بفروش

جمعه, 10 شهریور 1396 - 16:03

دلنوشته های یک کارآفرین (6) / اخلاق بفروش

در شماره های قبل به محورهایی که باید در راه اندازی یک کار تولیدی توجه شود اشاره کردیم و مقدماتی هم در بابت کار خدماتی گفتیم. در این شماره می خواهم از یکی از مهم ترین عناصر موفقیت در کار خدماتی براتون...
دلنوشته های یک کارآفرین  (5) / مکان مناسب، افراد خبره

چهارشنبه, 08 شهریور 1396 - 15:10

دلنوشته های یک کارآفرین (5) / مکان مناسب، افراد خبره

شماره های قبل براتون نوشتم که یک شبه نمیشه پولدار شد و این خیلی مهم است که صبر و حوصله داشته باشید. گفتم برای راه اندازی یه کار تولیدی به چه مواردی باید توجه کنید. تو این شماره می خواهم درباره کسب و...
دلنوشته های یک کارآفرین (4) / فرآیند تولید و فروش کوتاه

سه شنبه, 07 شهریور 1396 - 15:08

دلنوشته های یک کارآفرین (4) / فرآیند تولید و فروش کوتاه

شماره های قبل براتون نوشتم که یک شبه نمیشه پولدار شد و این خیلی مهم است که صبر و حوصله داشته باشید. گفتم که اول باید انتظارتون را از کسب و کار روشن کنید و یه ایده مشخص هم داشته باشید. همچنین یادآوری...
دل نوشته های یک کارآفرین (3) / دنبال بازار تشنه باش

دوشنبه, 06 شهریور 1396 - 16:04

دل نوشته های یک کارآفرین (3) / دنبال بازار تشنه باش

دیروز براتون نوشتم که یک شبه نمیشه پولدار شد و این خیلی مهم است که صبر و حوصله داشته باشید. گفتم که اول باید انتظارتون را از کسب و کار روشن کنید و یه ایده مشخص هم داشته باشید. همچنین یادآوری کردم ایده...
دل نوشته های یک کارآفرین (2) / یه شبه نمی تونی میلیاردر بشی

دوشنبه, 06 شهریور 1396 - 11:12

دل نوشته های یک کارآفرین (2) / یه شبه نمی تونی میلیاردر بشی

اگه به دنبال یه کسب و کاری هستی که زودبازده باشه و بتونی در مدت زمان کم به سود برسی و دستت تو جیبت باشه باید راه اون یاد بگیری. شاید تو بخوای یه کارخونه ماکارونی یا کارخونه فولاد راه بندازی در این...
آداب کسب و کار / استارتاپ: مگه سایت راه انداختن خیلی مهمه؟

جمعه, 03 شهریور 1396 - 15:41

آداب کسب و کار / استارتاپ: مگه سایت راه انداختن خیلی مهمه؟

خاله شهین خانم هر بار که به خونه می اومد یه خبر تازه داشت. این بار هم خیلی هیجان زده بود و هنوز مامان جلوش ننشسته بود که گفت: خواهرجون حیف حیف حیف. مامان تعجب کرد و گفت: چی چی حیف؟ خاله شهین لبخند تلخی...
آداب کسب و کار / مکانیکی: حرفه ای و خوش اخلاق

چهارشنبه, 01 شهریور 1396 - 17:03

آداب کسب و کار / مکانیکی: حرفه ای و خوش اخلاق

هنوز وارد گاراژ نشده بودم که آقا منصور به استقبالم اومد و گفت:  ای بابا دستور می دادید ما خدمت می رسیدیم. خندیدم و گفتم: متشکرم آقا منصور می خواستم چند تا ایراد ماشین رو خدمت شما توضیح بدم. از ماشین...
آداب کسب و کار / قنادی: شیرینی هایی برای تست

سه شنبه, 31 مرداد 1396 - 14:48

آداب کسب و کار / قنادی: شیرینی هایی برای تست

شیرینی فروشی بزرگی بود و با اینکه یک ماه از افتتاحیه اش می گذشت از شیرینی فروشی های دیگه محله شلوغ تر بود. آقا ارسلان همسایه طبقه بالایی هفته گذشته به من سفارش کرد که اگر شیرینی می خوایم حتما از...
آداب کسب و کار / بنگاه املاک: اندر آداب بنگاه داری

دوشنبه, 30 مرداد 1396 - 16:18

آداب کسب و کار / بنگاه املاک: اندر آداب بنگاه داری

از در که وارد شدم سلام کردم، اما اصلاً متوجه حضور من نشدند. دوباره با صدای بلندتری سلام کردم. سخت مشغول بازی تخته نرد بودند. یکی از آن دو نفر که کمی چاق تر بود چند ثانیه نگاهی بهم کرد و دوباره مشغول...
[12 3  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410-021

social@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز