یادداشت های اختصاصی : مرتضى ایمانى‌ راد

شفافیت و به روز رسانى آمار پیش شرط هر گونه تغییر و تحول اقتصادى

یکشنبه, 24 بهمن 1395 - 14:15

شفافیت و به روز رسانى آمار پیش شرط هر گونه تغییر و تحول اقتصادى

اخیراً اطلاعات مختصرى از تولید ناخالص داخلى در بخش هاى مختلف اقتصادى از طرف بانك مركزى و مركز آمار ایران به طور رسمى و غیر رسمى انتشار یافته است كه نشان می دهد آمار این دو مركز تهیه آمارهاى ملى چقدر...
معرفى یك شاخص براى رصد اقتصاد جهانى

چهارشنبه, 13 بهمن 1395 - 14:45

معرفى یك شاخص براى رصد اقتصاد جهانى

معمولا از جفت ارز USD/JPY در بازار جهانى براى سنجش همگرایى یا واگرایى نرخ بازدهى اوراق قرضه در امریكا و ژاپن استفاده مى شود. یعنى وقتى احتمال افزایش نرخ بهره در امریكا زیاد است و این احتمال در ژاپن كم...
چرا GDP ابزار مناسبى براى محاسبه پیشرفت یك كشور نیست؟

شنبه, 22 آبان 1395 - 08:00

چرا GDP ابزار مناسبى براى محاسبه پیشرفت یك كشور نیست؟

از زمانی كه حساب هاى ملى به عنوان استخوان بندى آمارى و در یك نظام متحدالشكل و یكپارچه به كشورهاى جهان ابلاغ شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلى به عنوان شاخص اصلى پیشرفت اقتصادى مطرح شد و تاكنون هم در...
آثار افزایش تورم در كالاهاى غیر قابل مبادله

شنبه, 08 آبان 1395 - 12:45

آثار افزایش تورم در كالاهاى غیر قابل مبادله

بانك مركزى با محاسبه و انتشار نرخ تورم ایران تا پایان شهریور ٩٥ به تفكیك كالاهاى قابل مبادله tradable goods و كالاهاى غیرقابل مبادله گام بزرگى در شفاف سازى محیط اقتصادى كشور برداشت. كالاهاى قابل مبادله...
افزایش درآمد هاى نفتى و احتمال گسترش فعالیت هاى سوداگرانه

شنبه, 03 مهر 1395 - 13:00

افزایش درآمد هاى نفتى و احتمال گسترش فعالیت هاى سوداگرانه

درآمدهاى نفتى همیشه محركى قوى براى اقتصاد ایران بوده است. رابطه بسیار قوى نرخ رشد اقتصادى و درآمدهاى نفتى در دوره هاى طولانى نشان می دهد كه چگونه درآمدهاى نفتى موجب رونق در اقتصاد ایران بوده است...

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 700 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >