Items tagged with حامد بختیاری

بخش بندی بازار براساس منافع مورد انتظار

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 - 12:30

بخش بندی بازار براساس منافع مورد انتظار

بخش بندی بازار به فرآیندی گفته می شود که طی آن بازار هدف یک محصول تولیدی یا یک خدمت قابل ارائه، به گروه هایی از مشتریان آن محصول یا خدمت تقسیم می شود که رفتارهای خرید مشابهی از خود بروز می دهند. یکی...
تفاوت مگا مارکتینگ    (MegaMarketing) و متامارکتینگ (Meta Marketin)

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 - 09:40

تفاوت مگا مارکتینگ (MegaMarketing) و متامارکتینگ (Meta Marketin)

شرکت های آمریکایی معمولاً با ورود شرکت های ژاپنی به بازار بسیار نگران می شوند چون می دانند که ژاپنی ها در همان قسمت اول متوقف نمی شوند، بلکه از آن به عنوان سکوی پرتاب برای تهاجمات بعدی استفاده می...
تفاوت منحنی پروانه و اثر پروانه ای

چهارشنبه, 04 اسفند 1395 - 12:30

تفاوت منحنی پروانه و اثر پروانه ای

برای توضیح منحنی پروانه ای ابتدا باید مفهوم سازگاری را توضیح دهیم. تصور کنید وارد جکوزی می شوید. ابتدا احساس می کنید آب بسیار داغ است، اما پس از مدتی ماندن در جکوزی دیگر این احساس را ندارید. این به...
برند در صنعت بانکداری

چهارشنبه, 27 بهمن 1395 - 12:45

برند در صنعت بانکداری

در گذشته ارزش یک سازمان برحسب املاک، دارایی های ملموس، کارخانه ها و تجهیزاتش اندازه گیری می شد، اما اخیراً خبرگان بازاریابی به این نتیجه رسیده اندکه ارزش واقعی سازمان، جایی بیرون از آن، یعنی در...
بازاریابان و نیاز

چهارشنبه, 20 بهمن 1395 - 12:15

بازاریابان و نیاز

یکی از معمول ترین انتقادات وارده بر بازاریابی این است که در روش بازاریابی (به ویژه تبلیغات) تلاش می شود تا مصرف کنندگان متقاعد شوند که به بسیاری از کالاهای مادی نیاز دارند و بدون مصرف این کالاها...
بازاریابی معادل فروش نیست

چهارشنبه, 13 بهمن 1395 - 12:15

بازاریابی معادل فروش نیست

در چند دهه گذشته تحولات اساسی بسیاری در بازارهای مصرفی و تجاری به وقوع پیوسته است. بازارهای مصرفی حاضر از ویژگی هایی مانند جمعیت مسن تر، افزایش تعداد زنان شاغل، کاهش تعداد افراد خانوار و. . ....
آموزش تحقیقات کیفی بازار / سخن آخر

چهارشنبه, 08 دی 1395 - 12:45

آموزش تحقیقات کیفی بازار / سخن آخر

در جلسات گذشته به بررسی هر یک از تکنیک های پژوهش های کیفی پرداخته شد. منظور از تحقیق کیفی عبارت است از هر نوع تحقیقی که یافته هایی را به دست می دهد که با شیوه هایی غیر از روش های آماری یا هرگونه کمی...
مصاحبه واقعه مدار (بخش دوم)

چهارشنبه, 01 دی 1395 - 12:30

مصاحبه واقعه مدار (بخش دوم)

همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد مصاحبه واقعه مدار نوع ویژه ای از مصاحبه روایتی است که با اجرای آن مصاحبه شوندگان، رخدادها یا جنبه هایی از زندگی روزمره خود را توصیف و روایت می کنند. فلیک (1996) مطالعه...
مصاحبه واقعه مدار

چهارشنبه, 24 آذر 1395 - 13:15

مصاحبه واقعه مدار

مصاحبه واقعه مدار نوع ویژه ای از مصاحبه روایتی است که با اجرای آن، مصاحبه شوندگان، رخدادها یا جنبه هایی از زندگی روزمره خود را توصیف و روایت می کنند. مبنای این نوع مصاحبه بر این پیش فرض استوار است که...
پرسشنامه و تحلیل در تکنیک دلفی

چهارشنبه, 17 آذر 1395 - 11:45

پرسشنامه و تحلیل در تکنیک دلفی

همان طور که پیشتر اشاره شد در گذشته پرسشنامه ها برای کارشناسان پست می شد، اما امروزه می توان آنها را از طریق پست الکترونیکی برای کارشناسان فرستاد. زمان پاسخ دهی به پرسش ها و ارسال آنها حداکثر حدود...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / تهیه پرسشنامه در مطالعه دلفی

چهارشنبه, 03 آذر 1395 - 11:30

آموزش تحقیقات کیفی بازار / تهیه پرسشنامه در مطالعه دلفی

همان طور که پیشتر اشاره شد یک مطالعه دلفی شامل جمع آوری نظرات کارشناسان در دفعات متعدد به وسیله تکرار چند دور ارسال پرسشنامه است. در واقع این پرسشنامه وسیله ای است برای ارتباط بین کارشناسان و تاثیر...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / تکنیک دلفی

چهارشنبه, 26 آبان 1395 - 11:15

آموزش تحقیقات کیفی بازار / تکنیک دلفی

یکی از روش های کسب دانش گروهی مورد استفاده، تکنیک دلفی است که فرآیندی دارای ساختار برای پیش بینی و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع آوری اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است. تکنیک دلفی...
کد گذاری و انواع آن

چهارشنبه, 12 آبان 1395 - 11:15

کد گذاری و انواع آن

همان طور که پیش تر اشاره شد نظریه زمینه ای یک روش پژوهش عمومی برای تولید تئوری است. مراحل نظریه داده بنیاد شامل این پنج مرحله است: 1- تدوین پرسش های پژوهش 2- گردآوری داده ها همراه با تحلیل تا جایی که...
نظریه زمینه ای و تحلیل داده ها

چهارشنبه, 05 آبان 1395 - 11:30

نظریه زمینه ای و تحلیل داده ها

همان طور که پیش تر اشاره شد نظریه زمینه (داده بنیاد) نوعی روش کیفی است که در آن نظریه براساس مشاهده، تولید می شود. نظریه شکل یافته از تجارب قابل مشاهده (مقوله ها، ویژگی ها و ارتباط بین آنها) زمینه ای...
نظریه داده بنیاد

چهارشنبه, 28 مهر 1395 - 11:15

نظریه داده بنیاد

نظریه داده بنیاد یکی از راهبردهای اجرای پژوهش های کیفی است که در سال 1976 توسط گلیزر و اشتراوس مطرح شده است. نظریه داده بنیاد روشی است که نظریه، مفاهیم، فرضیه ها و قضایا را به جای استنتاج از پیش فرض...
تحلیل شبکه های اجتماعی

چهارشنبه, 14 مهر 1395 - 11:15

تحلیل شبکه های اجتماعی

در جلسه گذشته مطالب مختصری درخصوص شبکه نگاری ارائه شد. جهت بررسی هرچه بیشتر شبکه نگاری ابتدا اجازه دهید به «تحلیل شبکه های اجتماعی» پرداخته و درخصوص روش های جمع آوری اطلاعات در این فضا مطالبی ارائه...
نتنوگرافی (شبکه نگاری)

چهارشنبه, 07 مهر 1395 - 11:15

نتنوگرافی (شبکه نگاری)

همانطور که در جلسه پیش اشاره شد مردم نگاری یک روش کیفی است که محقق از طریق آن به توصیف و تفسیر ارزش ها، رفتارها، عقاید و زبان مشترک یک گروه فرهنگی می پردازد. در دیدگاه مردم نگاری، انسان ها در...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / مشاهده مکانیکی

چهارشنبه, 31 شهریور 1395 - 11:00

آموزش تحقیقات کیفی بازار / مشاهده مکانیکی

طی دو دهه گذشته، تکنیک «ویدئوگرافی» هم در عرصه حرفه ای و هم در عرصه دانشگاهی تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرف کننده به پذیرش و حتی مقبولیت قابل توجهی دست یافته است. در پژوهش مصرف کننده، ویدئوگرافی...
آموزش تحقیقات کیفی بازار تحقیق مشاهده ای

چهارشنبه, 24 شهریور 1395 - 11:10

آموزش تحقیقات کیفی بازار تحقیق مشاهده ای

همان طور که در جلسه گذشته اشاره شد تکنیک مشاهده تکنیکی کیفی است که در آن پژوهشگر به طور نظامند تلاش می کند اعمال آشکار گروه خاصی از افراد را ثبت و ضبط کند، و سپس آنها را برای مقصود علمی خاصی به دقت...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / مشاهده

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 - 11:45

آموزش تحقیقات کیفی بازار / مشاهده

مشاهده یکی دیگر از تکنیک های مورد استفاده مردم نگاران در جمع آوری یا ساختن داده هاست. مشاهده توجه منظم و سیستماتیک به پدیده ها و ثبت رویدادها در یک مکان خاص و توجه به موضوعاتی که در محیط اجتماعی یا...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / تحقیقات مردم نگاری

چهارشنبه, 10 شهریور 1395 - 11:00

آموزش تحقیقات کیفی بازار / تحقیقات مردم نگاری

همان طور که در جلسه پیش اشاره شد مردم نگاری یک روش تحقیق است که توسط انسان شناسان و جامعه شناسان برای جمع آوری اطلاعات درباره اینکه گروه های مردم چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند، انجام می گیرد....
آموزش تحقیقات کیفی بازار / مردم نگاری

چهارشنبه, 03 شهریور 1395 - 11:00

آموزش تحقیقات کیفی بازار / مردم نگاری

در جلسه گذشته در خصوص فنون فرافکنی مطالبی ارائه شد. در این جلسه مردم نگاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از نظر لغوی روش مردم نگاری یعنی توضیح و معرفی یک قبیله یا قوم، ولی از نظر روشی یعنی روش تحقیق...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / فنون فرافکن

چهارشنبه, 27 مرداد 1395 - 10:45

آموزش تحقیقات کیفی بازار / فنون فرافکن

در جلسه گذشته در خصوص مصاحبه های عمیق مطالبی عنوان شد. دیگر روش جمع آوری اطلاعات مجموعه تکنیک های فرافکن است. اگر پاسخ دهنده به دلایل مختلفی افکار و نظریات خود را بیان نکند، از شیوه های فرافکنی برای...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / گروه کانون

چهارشنبه, 20 مرداد 1395 - 11:15

آموزش تحقیقات کیفی بازار / گروه کانون

گروه کانون یک روش اکتشافی مفید برای زمانی است که هدف مطالعه کسب بینش باشد و پاسخ دهندگان از اطلاعات آگاه بوده و اطلاعات مذکور حساس نباشد و به پاسخ های مطلوب اجتماعی هدایت نشوند. بحث های گروه کانون...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / انواع روش های مصاحبه

چهارشنبه, 13 مرداد 1395 - 10:45

آموزش تحقیقات کیفی بازار / انواع روش های مصاحبه

همان طور که پیش تر اشاره شد مصاحبه عمیق دارای سه روش اصلی است. این روش ها شامل غیر ساخت یافته، ساخت یافته و نیمه ساخت یافته است که در این جلسه به بررسی هر یک از این روش ها پرداخته خواهد شد. مصاحبه غیر...
آموزش تحقیقات کیفی بازار / مصاحبه های عمیق

چهارشنبه, 06 مرداد 1395 - 11:30

آموزش تحقیقات کیفی بازار / مصاحبه های عمیق

در جلسات گذشته در خصوص تاریخچه تحقیقات کیفی و اهمیت سؤالات تحقیق مطالبی ارائه شد. در این جلسه در خصوص مصاحبه های عمیق که یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کیفی است صحبت خواهد شد....
آموزش تحقیقات کیفی بازار / چگونگی آغاز یک پروژه پژوهشی

چهارشنبه, 30 تیر 1395 - 11:00

آموزش تحقیقات کیفی بازار / چگونگی آغاز یک پروژه پژوهشی

به طور کلی انتخاب هایی که پژوهشگران در مرحله اولیه یک پروژه خاص انجام می دهند شامل موارد زیر است: 1- چه پرسش های پژوهشی براساس کدام پدیده های تجربی پاسخ داده می شوند. 2- کدام رویکردهای پژوهش کیفی...
[12  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی